بیست و دومین نمایشگاه صنعت ساختمان

  • 1399-01-24

بیست و دومین نمایشگاه صنعت ساختمان و تاسیسات در محل دائمی نمایشگاه بین المللی مشهد


 

زمان 16 الی 19 بهمن ماه 97

ساعت 16 الی 22

سالـن فردوسی غرفـه 1/31