چیلر هواخنک هیتکسا اسپانیا

 • 1399-02-25

مشخصات اصلی

 1. . ظرفیت سرمایشی از 22.4 تا 136.9kW
 2. . ظرفیت گرمایشی از 25 تا 143.2kW
 3. . گاز مبرد R-410A
 4. . ضریب بهره وری (EER) تا 3.13
 5. . ضریب عملکرد (COP) تا 3.31
 6. . کیت هیدرولیک یکپارچه بصورت اختیاری روی دستگاه نصب می شود.
 7. . کمپرسـورهای اسکرال مخصوص که برای استفاده از آنها در هیت پمپـها . طراحی شده اند.
 8. . دستگاههای تک مـدار تبرید که دارای دو کمپرسـور هستند، کمپرسـورها  . بصورت متوالی مونتاژ شده اند.
 9. . کنتـرل condensation در حالت سرمایش و کنتـرل evaporation در حالت . گرمایش در هیـت پمپـها با استفاده از فن های دو سرعته
 10. . سازگار با سیستم Hydrofan (اختیاری)
 11. . سیگنال نشانگر آلارم
 12. . ریموت کنترل run/stop
 13. . قابلیت کنترل دستگاه توسط  set point دوم
 14. . کنترلر دارای function زمان بندی کارکرد دستگاه می باشد.

مزایای دستگاه

 1. . راندمان انرژی بالا
 2. . تجهیزات جانبی مختلف و لوازم متعدد
 3. . سیستم بازیابی گرمایش در بار جزئی (به صورت اختیاری)
 4. . دستگاه با ابعاد کامپکت، به همراه کیت هیدرولیک مجزا (اختیاری)
 5. . دستگاهی که تحویل داده می شـود، جهـت عملکـرد صحیح دستگاه با گاز  . مبرد R-410A بصورت کامل ساخته و تست شده است.